Viitekehysmuunnin

Muunna koordinaatteja, tieosoitteita ja katuosoitteita keskenään.

1. Syötä muunnettavat tiedot alla olevaan Excel-tiedostopohjaan.

Tiedostopohjat:

 Koordinaateille  Tieosoitteille  Tieosoitteille ajanhetkellä  Tieosoiteväleille

2. Valitse muunnettava tiedosto ja lähetä se.

3. Muunnin palauttaa muunnetut tiedot uutena Excel-tiedostona.

Käyttöohje

Viitekehysmuuntimella voi muuntaa

Kaksi ensin mainittua palauttaa myös tiedon siitä, mihin kuntaan, Elyyn ja urakka-alueeseen sijainti kuuluu.

Muunnettavat tiedot syötetään Excel-tiedostopohjaan, joka lähetetään sovellukselle. Se valitsee muunnostyypin automaattisesti muunnettavan tiedoston sarakkeiden perusteella ja palauttaa muunnetun tiedoston, johon on lisätty muunnoksen lopputuloksen sisältävät sarakkeet. Muuntimen palauttamaa taulukkoa ei kannata lähettää uudestaan, siirrä tiedot Viitekehysmuuntimesta ladattuun tiedostoon.

Excel-pohjaan ei saa lisätä uusia sarakkeita, eikä sarakkeiden järjestystä saa muuttaa. Tiedostossa saa olla vain yksi taulukko (eli välilehti). Tiedoston nimessä ei saa olla välilyöntejä.

Muunnoksissa käytetään ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatteja. X on itäkoordinaatti ja Y pohjoiskoordinaatti. Muunnettavien tietojen desimaalierottimena voi olla pilkku tai piste.

Käytössä havaitut muunnosten enimmäisrivimäärät:

Muunnoskohtaisia ohjeita

Koordinaattien muuntaminen

Munnoksessa käytetään 500 metrin hakusädettä. Sovellus palauttaa sen sisältä löytyvän lähimmän tieosoitteen ja katuosoitteen. Ne voivat sijaita eri kohdissa.

Tieosoitteiden muuntaminen toisen ajanhetken tieosoitteiksi

Tilannepvm on se päivämäärä, jonka tilanteessa muunnettava tieosoite on ja kohdepvm se päivämäärä, jonka mukainen tieosoite muunnoksesta saadaan.

Ajanhetkimuunnoksessa käytetään vain ensimmäisen rivin päivämääriä, vaikka kaikille riveille pitää syöttää jotkut validit päivämäärät.

Tieosoitevälien muuntaminen

Alku- ja loppupisteen voi antaa kummassa järjestyksessä tahansa.